Quis in dolor exercitation culpa qui culpa enim sit
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
Reanimatie workshop 2022 Voor het zomerreces hebben wij nog twee reanimatie workshops kunnen organiseren in Hospital Quiron Salud. Onder leiding van Ron en Vera hebben de aanwezige leden kennis kunnen maken met de basisbeginselen van reanimatie en ook zelf kunnen oefenen. Op beide dagen was er een enthousiaste groep en we kunnen zeker spreken van twee geslaagde workshops. Het bestuur dankt Rembert Duarte en zijn medewerkers van Hospital Quiron Salud voor de gastvrije ontvangst en de perfecte verzorging. Ook veel dank aan Ron en Vera die de workshops belangeloos hebben gegeven en dit op een leuke maar ook professionele wijze hebben gedaan.
Reanimatie workshop, maandag 13 juni en donderdag 16 juni Introduktie Vera (gepensioneerd) OK verpleegkundige, manager farmaceutische groothandel, vrijwilliger Rode Kruis bij evenementenhulp Ron (gepensioneerd) afkomstig uit de financiele dienstverlening. Vrijwilliger Rode Kruis bij evenementenhulp en rampenhulpverlening Arie, pop en lijdend voorwerp Belang en nut hartstilstand is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken buiten het ziekenhuis (thuis, op straat etc) overkomt het 1 op de 1000 mensen 70% daarvan valt in de leeftijdscategorie 63 - 68 jaar Zonder ingrijpen is de overlevingskans bij een hartstilstand slechts 25% Met ingrijpen stijgt deze naar 44 % 90% van degenen die een hartstilstand overleven, heeft geen blijvende neurologische gevolgen en kan weer redelijk tot goed normaal funktioneren. Snel ingrijpen verkleint dus het overlijdensrisico. Als er gestart wordt binnen 6 minuten na de hartstilstand is de kans op succes het grootst, elke minuut later dan die 6 minuten verkleint de overlevingskans met 10%. In Nederland is er een goed netwerk met medische beroepskrachten, burgerhulpverleners en een goed bereikbaar AED netwerk In Spanje kent men nauwelijks openbaar AED gebruik, in deze workshop laten' we de AED en het gebruik ervan daarom buiten beschouwing Het kunnen toepassen van basale reanimatie techniek is daarom extra zinvol. De impact van reanimatie kan groot zijn. Het gebeurd altijd plotseling, het is altijd stressvol, kans op succes is niet altijd gegarandeerd. Zorg voor iemand bij wie je je verhaal kunt doen. Zoek indien nodig professionele hulp. Blijf nooit werkloos toekijken, maar HELP. Red een leven ! Theorie volgorde van handelingen, conform meest recent advies Nederlandse Reanimatie Raad DEMO, door Vera en Ron ZELF DOEN Iedereen krijgt de gelegenheid om zelf een reanimatie uit te voeren en de handelingen te laten controleren.
Volgorde van handelen Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen 1 Zorg ervoor dat uzelf, omstanders en het slachtoffer veilig zijn. 2 Kijk of het slachtoffer reageert: Schud voorzichtig aan zijn schouders en vraag (luid): "Gaat het?' 3b Als het slachtoffer NIET reageert: l Vraag een omstander een ambulance te bellen via 112 en vraag om een AED te brengen, als die beschikbaar is. Als u alleen bent, belt u zelf 112. Zet de telefoon bij voorkeur op de luidspreker, zodat u de aanwijzingen van de centralist kunt horen, terwijl u uw handen vrij heeft. Draai het slachtoffer op zijn rug en maak de luchtweg open met de hoofdkantelkinliftmethode: plaats 1 hand op zijn voorhoofd en duw voorzichtig het hoofd achterover; maak vervolgens de ademweg open door 2 vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en deze omhoog te tillen, (Figuur 1). 4 Houd de luchtweg open en kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling: Kijk of de borstkas omhoog komt. Luister ter hoogte van mond en neus of u ademhaling hoort. Voel met uw wang of er luchtstroom is. Stel vast of de ademhaling normaal, niet normaal of afwezig is. bij twijfel handelt u zoals niet-normale ademhaling Let Op: In de eerste paar minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand kan het zijn dat het slachtoffer af en toe een trage, happende adembeweging maakt, of onregelmatig en/of luidruchtig naar lucht hapt: dit is de ‘agonale ademhaling’. Dit is geen normale ademhaling. 5a Als het slachtoffer WEL normaal ademt: Controleer elke minuut of de ademhaling normaal blijft. 5b Als het slachtoffer NIET ademt of niet normaal ademt, of als u twijfelt: indien eenvoudig te doen: leg het slachtoffer op een harde ondergrond, maar verlies hiermee geen tijd. kniel naast het slachtoffer ter hoogte van de bovenarm; plaats de hiel van uw ene hand op het midden van de borstkas; plaats de hiel van uw andere hand boven op de eerste; haak de vingers van beide handen in elkaar. (voorkom dat u directe druk uitoefent op de ribben, de onderste punt van het borstbeen of de bovenbuik) positioneer uzelf loodrecht op de borstkas, en duw deze met gestrekte armen tenminste 5 centimeter in, maar niet meer dan 6 centimeter; laat na elke borstcompressie de borstkas geheel omhoogkomen zonder het contact ermee te verliezen. Herhaal de handeling met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut; het indrukken en omhoog laten komen van de borstkas moet even lang duren. 6a Combineer borstcompressies met mond-op-mondbeademingen: Maak na 30 borstcompressies de luchtweg open met de hoofdkantel-kinliftmethode. Knijp de neus van het slachtoffer dicht met 2 vingers van de hand die op zijn voorhoofd rust. Houd de kin omhoog en zorg dat de mond iets open blijft. Neem zelf een normale ademteug, plaats uw lippen om de mond van het slachtoffer en zorg voor een luchtdichte afsluiting. Blaas rustig in gedurende 1 seconde als bij een normale ademhaling. Als u ziet dat de borstkas omhoogkomt, dan heeft u een effectieve beademing gegeven. Haal uw mond van die van het slachtoffer en kijk of de borstkas weer naar beneden gaat. Geef op dezelfde wijze de tweede beademing. Onderbreek het geven van compressies maximaal 10 seconden om 2 beademingen te geven. Plaats direct uw handen weer in het midden van de borstkas en geef 30 borstcompressies. Ga door met borstcompressies en beademingen in de verhouding 30:2. Onderbreek de reanimatie niet, behalve als het slachtoffer (goed) bij bewustzijn komt: zich beweegt, zijn ogen opent en normaal begint te ademen. Als de borstkas niet omhoog komt bij een beademing: Controleer of u de hoofdkantel-kinliftmethode goed uitvoert. Inspecteer de mond van het slachtoffer en verwijder zichtbare luchtwegbelemmering. Doe niet meer dan 2 beademingen per keer en ga onmiddellijk door met 30 borstcompressies. Als een tweede hulpverlener aanwezig is, los elkaar dan elke 2 minuten af, om vermoeidheid te voorkomen. Onderbreek bij het aflossen de borstcompressies zo kort mogelijk. 6b Basale reanimatie zonder beademing: Als u geen beademingen kunt of wilt geven, geef dan alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
Reanimatie workshop 2022 Voor het zomerreces hebben wij nog twee reanimatie workshops kunnen organiseren in Hospital Quiron Salud. Onder leiding van Ron en Vera hebben de aanwezige leden kennis kunnen maken met de basisbeginselen van reanimatie en ook zelf kunnen oefenen. Op beide dagen was er een enthousiaste groep en we kunnen zeker spreken van twee geslaagde workshops. Het bestuur dankt Rembert Duarte en zijn medewerkers van Hospital Quiron Salud voor de gastvrije ontvangst en de perfecte verzorging. Ook veel dank aan Ron en Vera die de workshops belangeloos hebben gegeven en dit op een leuke maar ook professionele wijze hebben gedaan.
Reanimatie workshop, maandag 13 juni en donderdag 16 juni Introduktie Vera (gepensioneerd) OK verpleegkundige, manager farmaceutische groothandel, vrijwilliger Rode Kruis bij evenementenhulp Ron (gepensioneerd) afkomstig uit de financiele dienstverlening. Vrijwilliger Rode Kruis bij evenementenhulp en rampenhulpverlening Arie, pop en lijdend voorwerp Belang en nut hartstilstand is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken buiten het ziekenhuis (thuis, op straat etc) overkomt het 1 op de 1000 mensen 70% daarvan valt in de leeftijdscategorie 63 - 68 jaar Zonder ingrijpen is de overlevingskans bij een hartstilstand slechts 25% Met ingrijpen stijgt deze naar 44 % 90% van degenen die een hartstilstand overleven, heeft geen blijvende neurologische gevolgen en kan weer redelijk tot goed normaal funktioneren. Snel ingrijpen verkleint dus het overlijdensrisico. Als er gestart wordt binnen 6 minuten na de hartstilstand is de kans op succes het grootst, elke minuut later dan die 6 minuten verkleint de overlevingskans met 10%. In Nederland is er een goed netwerk met medische beroepskrachten, burgerhulpverleners en een goed bereikbaar AED netwerk In Spanje kent men nauwelijks openbaar AED gebruik, in deze workshop laten' we de AED en het gebruik ervan daarom buiten beschouwing Het kunnen toepassen van basale reanimatie techniek is daarom extra zinvol. De impact van reanimatie kan groot zijn. Het gebeurd altijd plotseling, het is altijd stressvol, kans op succes is niet altijd gegarandeerd. Zorg voor iemand bij wie je je verhaal kunt doen. Zoek indien nodig professionele hulp. Blijf nooit werkloos toekijken, maar HELP. Red een leven ! Theorie volgorde van handelingen, conform meest recent advies Nederlandse Reanimatie Raad DEMO, door Vera en Ron ZELF DOEN Iedereen krijgt de gelegenheid om zelf een reanimatie uit te voeren en de handelingen te laten controleren.
Volgorde van handelen Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen 1 Zorg ervoor dat uzelf, omstanders en het slachtoffer veilig zijn. 2 Kijk of het slachtoffer reageert: Schud voorzichtig aan zijn schouders en vraag (luid): "Gaat het?' 3b Als het slachtoffer NIET reageert: Vraag een omstander een ambulance te bellen via 112 en vraag om een AED te brengen, als die beschikbaar is. Als u alleen bent, belt u zelf 112. Zet de telefoon bij voorkeur op de luidspreker, zodat u de aanwijzingen van de centralist kunt horen, terwijl u uw handen vrij heeft. Draai het slachtoffer op zijn rug en maak de luchtweg open met de hoofdkantelkinliftmethode: plaats 1 hand op zijn voorhoofd en duw voorzichtig het hoofd achterover; maak vervolgens de ademweg open door 2 vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en deze omhoog te tillen, (Figuur 1). 4 Houd de luchtweg open en kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling: Kijk of de borstkas omhoog komt. Luister ter hoogte van mond en neus of u ademhaling hoort. Voel met uw wang of er luchtstroom is. Stel vast of de ademhaling normaal, niet normaal of afwezig is. bij twijfel handelt u zoals niet-normale ademhaling Let Op: In de eerste paar minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand kan het zijn dat het slachtoffer af en toe een trage, happende adembeweging maakt, of onregelmatig en/of luidruchtig naar lucht hapt: dit is de ‘agonale ademhaling’. Dit is geen normale ademhaling. 5a Als het slachtoffer WEL normaal ademt: Controleer elke minuut of de ademhaling normaal blijft. 5b Als het slachtoffer NIET ademt of niet normaal ademt, of als u twijfelt: indien eenvoudig te doen: leg het slachtoffer op een harde ondergrond, maar verlies hiermee geen tijd. kniel naast het slachtoffer ter hoogte van de bovenarm; plaats de hiel van uw ene hand op het midden van de borstkas; plaats de hiel van uw andere hand boven op de eerste; haak de vingers van beide handen in elkaar. (voorkom dat u directe druk uitoefent op de ribben, de onderste punt van het borstbeen of de bovenbuik) positioneer uzelf loodrecht op de borstkas, en duw deze met gestrekte armen tenminste 5 centimeter in, maar niet meer dan 6 centimeter; laat na elke borstcompressie de borstkas geheel omhoogkomen zonder het contact ermee te verliezen. Herhaal de handeling met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut; het indrukken en omhoog laten komen van de borstkas moet even lang duren. 6a Combineer borstcompressies met mond-op-mondbeademingen: Maak na 30 borstcompressies de luchtweg open met de hoofdkantel-kinliftmethode. Knijp de neus van het slachtoffer dicht met 2 vingers van de hand die op zijn voorhoofd rust. Houd de kin omhoog en zorg dat de mond iets open blijft. Neem zelf een normale ademteug, plaats uw lippen om de mond van het slachtoffer en zorg voor een luchtdichte afsluiting. Blaas rustig in gedurende 1 seconde als bij een normale ademhaling. Als u ziet dat de borstkas omhoogkomt, dan heeft u een effectieve beademing gegeven. Haal uw mond van die van het slachtoffer en kijk of de borstkas weer naar beneden gaat. Geef op dezelfde wijze de tweede beademing. Onderbreek het geven van compressies maximaal 10 seconden om 2 beademingen te geven. Plaats direct uw handen weer in het midden van de borstkas en geef 30 borstcompressies. Ga door met borstcompressies en beademingen in de verhouding 30:2. Onderbreek de reanimatie niet, behalve als het slachtoffer (goed) bij bewustzijn komt: zich beweegt, zijn ogen opent en normaal begint te ademen. Als de borstkas niet omhoog komt bij een beademing: Controleer of u de hoofdkantel-kinliftmethode goed uitvoert. Inspecteer de mond van het slachtoffer en verwijder zichtbare luchtwegbelemmering. Doe niet meer dan 2 beademingen per keer en ga onmiddellijk door met 30 borstcompressies. Als een tweede hulpverlener aanwezig is, los elkaar dan elke 2 minuten af, om vermoeidheid te voorkomen. Onderbreek bij het aflossen de borstcompressies zo kort mogelijk. 6b Basale reanimatie zonder beademing: Als u geen beademingen kunt of wilt geven, geef dan alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
Reanimatie workshop 2022 Voor het zomerreces hebben wij nog twee reanimatie workshops kunnen organiseren in Hospital Quiron Salud. Onder leiding van Ron en Vera hebben de aanwezige leden kennis kunnen maken met de basisbeginselen van reanimatie en ook zelf kunnen oefenen. Op beide dagen was er een enthousiaste groep en we kunnen zeker spreken van twee geslaagde workshops. Het bestuur dankt Rembert Duarte en zijn medewerkers van Hospital Quiron Salud voor de gastvrije ontvangst en de perfecte verzorging. Ook veel dank aan Ron en Vera die de workshops belangeloos hebben gegeven en dit op een leuke maar ook professionele wijze hebben gedaan.
Reanimatie workshop, maandag 13 juni en donderdag 16 juni Introduktie Vera (gepensioneerd) OK verpleegkundige, manager farmaceutische groothandel, vrijwilliger Rode Kruis bij evenementenhulp Ron (gepensioneerd) afkomstig uit de financiele dienstverlening. Vrijwilliger Rode Kruis bij evenementenhulp en rampenhulpverlening Arie, pop en lijdend voorwerp Belang en nut hartstilstand is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken buiten het ziekenhuis (thuis, op straat etc) overkomt het 1 op de 1000 mensen 70% daarvan valt in de leeftijdscategorie 63 - 68 jaar Zonder ingrijpen is de overlevingskans bij een hartstilstand slechts 25% Met ingrijpen stijgt deze naar 44 % 90% van degenen die een hartstilstand overleven, heeft geen blijvende neurologische gevolgen en kan weer redelijk tot goed normaal funktioneren. Snel ingrijpen verkleint dus het overlijdensrisico. Als er gestart wordt binnen 6 minuten na de hartstilstand is de kans op succes het grootst, elke minuut later dan die 6 minuten verkleint de overlevingskans met 10%. In Nederland is er een goed netwerk met medische beroepskrachten, burgerhulpverleners en een goed bereikbaar AED netwerk In Spanje kent men nauwelijks openbaar AED gebruik, in deze workshop laten' we de AED en het gebruik ervan daarom buiten beschouwing Het kunnen toepassen van basale reanimatie techniek is daarom extra zinvol. De impact van reanimatie kan groot zijn. Het gebeurd altijd plotseling, het is altijd stressvol, kans op succes is niet altijd gegarandeerd. Zorg voor iemand bij wie je je verhaal kunt doen. Zoek indien nodig professionele hulp. Blijf nooit werkloos toekijken, maar HELP. Red een leven ! Theorie volgorde van handelingen, conform meest recent advies Nederlandse Reanimatie Raad DEMO, door Vera en Ron ZELF DOEN Iedereen krijgt de gelegenheid om zelf een reanimatie uit te voeren en de handelingen te laten controleren.
Volgorde van handelen Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen 1 Zorg ervoor dat uzelf, omstanders en het slachtoffer veilig zijn. 2 Kijk of het slachtoffer reageert: Schud voorzichtig aan zijn schouders en vraag (luid): "Gaat het?' 3b Als het slachtoffer NIET reageert: Vraag een omstander een ambulance te bellen via 112 en vraag om een AED te brengen, als die beschikbaar is. Als u alleen bent, belt u zelf 112. Zet de telefoon bij voorkeur op de luidspreker, zodat u de aanwijzingen van de centralist kunt horen, terwijl u uw handen vrij heeft. Draai het slachtoffer op zijn rug en maak de luchtweg open met de hoofdkantelkinliftmethode: plaats 1 hand op zijn voorhoofd en duw voorzichtig het hoofd achterover; maak vervolgens de ademweg open door 2 vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en deze omhoog te tillen, (Figuur 1). 4 Houd de luchtweg open en kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling: Kijk of de borstkas omhoog komt. Luister ter hoogte van mond en neus of u ademhaling hoort. Voel met uw wang of er luchtstroom is. Stel vast of de ademhaling normaal, niet normaal of afwezig is. bij twijfel handelt u zoals niet-normale ademhaling Let Op: In de eerste paar minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand kan het zijn dat het slachtoffer af en toe een trage, happende adembeweging maakt, of onregelmatig en/of luidruchtig naar lucht hapt: dit is de ‘agonale ademhaling’. Dit is geen normale ademhaling. 5a Als het slachtoffer WEL normaal ademt: Controleer elke minuut of de ademhaling normaal blijft. 5b Als het slachtoffer NIET ademt of niet normaal ademt, of als u twijfelt: indien eenvoudig te doen: leg het slachtoffer op een harde ondergrond, maar verlies hiermee geen tijd. kniel naast het slachtoffer ter hoogte van de bovenarm; plaats de hiel van uw ene hand op het midden van de borstkas; plaats de hiel van uw andere hand boven op de eerste; haak de vingers van beide handen in elkaar. (voorkom dat u directe druk uitoefent op de ribben, de onderste punt van het borstbeen of de bovenbuik) positioneer uzelf loodrecht op de borstkas, en duw deze met gestrekte armen tenminste 5 centimeter in, maar niet meer dan 6 centimeter; laat na elke borstcompressie de borstkas geheel omhoogkomen zonder het contact ermee te verliezen. Herhaal de handeling met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut; het indrukken en omhoog laten komen van de borstkas moet even lang duren. 6a Combineer borstcompressies met mond-op-mondbeademingen: Maak na 30 borstcompressies de luchtweg open met de hoofdkantel-kinliftmethode. Knijp de neus van het slachtoffer dicht met 2 vingers van de hand die op zijn voorhoofd rust. Houd de kin omhoog en zorg dat de mond iets open blijft. Neem zelf een normale ademteug, plaats uw lippen om de mond van het slachtoffer en zorg voor een luchtdichte afsluiting. Blaas rustig in gedurende 1 seconde als bij een normale ademhaling. Als u ziet dat de borstkas omhoogkomt, dan heeft u een effectieve beademing gegeven. Haal uw mond van die van het slachtoffer en kijk of de borstkas weer naar beneden gaat. Geef op dezelfde wijze de tweede beademing. Onderbreek het geven van compressies maximaal 10 seconden om 2 beademingen te geven. Plaats direct uw handen weer in het midden van de borstkas en geef 30 borstcompressies. Ga door met borstcompressies en beademingen in de verhouding 30:2. Onderbreek de reanimatie niet, behalve als het slachtoffer (goed) bij bewustzijn komt: zich beweegt, zijn ogen opent en normaal begint te ademen. Als de borstkas niet omhoog komt bij een beademing: Controleer of u de hoofdkantel-kinliftmethode goed uitvoert. Inspecteer de mond van het slachtoffer en verwijder zichtbare luchtwegbelemmering. Doe niet meer dan 2 beademingen per keer en ga onmiddellijk door met 30 borstcompressies. Als een tweede hulpverlener aanwezig is, los elkaar dan elke 2 minuten af, om vermoeidheid te voorkomen. Onderbreek bij het aflossen de borstcompressies zo kort mogelijk. 6b Basale reanimatie zonder beademing: Als u geen beademingen kunt of wilt geven, geef dan alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut