Quis in dolor exercitation culpa qui culpa enim sit
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 februari 2022 Na twee jaar konden we eindelijk weer een regulieren ALV van onze vereniging houden. Het eerste deel was een “Bijzondere ALV”, die in Spanje nodig is als er iets in de statuten moet veranderen. In dit geval artikel 3 de vestiging van de vereniging, waarvoor wij altijd het adres van de secretatis gebruiken. In nog geen tien minuten was deze eerste vergadering zonder problemen voorbij. de penningmeester uitgebreid verslag gedaan van de inkomsten en uitgaven over 2021. Vervolgens deelde de kascommissie mede, dat zij de boekhouding hadden gecontroleerd en alles in orde hadden bevonden. Na de pauze werd de bestuursverkiezing gehouden. Aftredend en herkiesbaar waren de Voorzitter en de Vicevoorzitter. Er waren geen tegenkandidaten en de vergadering kozen de herkiesbare bestuursleden voor opnieuw 4 jaar. Tot slot werd met dank afscheid genomen van een aantal coördinatoren, te weten: Eddy van Dam (biljarten) en Jan en Yvonne Bemmelen (tennis Algorva) Onderstaand een foto impressie van deze bijeenkomst
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 februari 2022 Na twee jaar konden we eindelijk weer een regulieren ALV van onze vereniging houden. Het eerste deel was een “Bijzondere ALV”, die in Spanje nodig is als er iets in de statuten moet veranderen. In dit geval artikel 3 de vestiging van de vereniging, waarvoor wij altijd het adres van de secretatis gebruiken. In nog geen tien minuten was deze eerste vergadering zonder problemen voorbij. de penningmeester uitgebreid verslag gedaan van de inkomsten en uitgaven over 2021. Vervolgens deelde de kascommissie mede, dat zij de boekhouding hadden gecontroleerd en alles in orde hadden bevonden. Na de pauze werd de bestuursverkiezing gehouden. Aftredend en herkiesbaar waren de Voorzitter en de Vicevoorzitter. Er waren geen tegenkandidaten en de vergadering kozen de herkiesbare bestuursleden voor opnieuw 4 jaar. Tot slot werd met dank afscheid genomen van een aantal coördinatoren, te weten: Eddy van Dam (biljarten) en Jan en Yvonne Bemmelen (tennis Algorva) Onderstaand een foto impressie van deze bijeenkomst
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 februari 2022 Na twee jaar konden we eindelijk weer een regulieren ALV van onze vereniging houden. Het eerste deel was een “Bijzondere ALV”, die in Spanje nodig is als er iets in de statuten moet veranderen. In dit geval artikel 3 de vestiging van de vereniging, waarvoor wij altijd het adres van de secretatis gebruiken. In nog geen tien minuten was deze eerste vergadering zonder problemen voorbij. de penningmeester uitgebreid verslag gedaan van de inkomsten en uitgaven over 2021. Vervolgens deelde de kascommissie mede, dat zij de boekhouding hadden gecontroleerd en alles in orde hadden bevonden. Na de pauze werd de bestuursverkiezing gehouden. Aftredend en herkiesbaar waren de Voorzitter en de Vicevoorzitter. Er waren geen tegenkandidaten en de vergadering kozen de herkiesbare bestuursleden voor opnieuw 4 jaar. Tot slot werd met dank afscheid genomen van een aantal coördinatoren, te weten: Eddy van Dam (biljarten) en Jan en Yvonne Bemmelen (tennis Algorva) Onderstaand een foto impressie van deze bijeenkomst