Quis in dolor exercitation culpa qui culpa enim sit
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
STATUTEN: Artikel 5. Activiteiten Om de hiervoor genoemde doeleinden te kunnen realiseren, zullen de volgende activiteiten worden georganiseerd/ontwikkeld: Bijeenkomsten, culturele, educatieve, entertainende en sportieve activiteiten, conferenties, concerten en welke andere activiteiten dan ook die kunnen bijdrage aan het bereiken van haar doeleinden. Voorgaande informatie uit beide stukken lijkt duidelijk te zijn. Deelname aan de activiteiten is voorbehouden aan de leden van de vereniging, en voor het belangrijkste deel geregeld in huishoudelijk regelement en statuten. Toch lijkt het noodzakelijk om meer helderheid te creëren, want we worden geconfronteerd met een meerdere situaties, te weten: 1: Introduce, wat is dat precies. Een introducé is een persoon die deel wil nemen aan een activiteit, het woord introducé zegt het al, hij of zij wordt vergezeld door een van onze leden. Als deze introduce iemand is die voor een bepaalde periode op bezoek is bij een lid, Is deze persoon een kennis van een lid die in Spanje woont, en kennis wil maken met de activiteiten dat is de betreffende persoon van harte welkom om 2 keer “proef te draaien”, daarna moet die persoon lid worden 2: Potentiele nieuwe leden Personen die zich, zonder enige tussenkomst van leden, dus niet als introduce, melden op de activiteit om mee te mogen doen. Deze potentiele nieuwe leden mogen dan twee keer proef meedraaien, en moet dan lid worden van de vereniging Om een te grote vrijblijvendheid te voorkomen, moeten deze “niet/nog niet leden een kleine bijdrage betalen aan de coördinator. De hoogte van deze bijdrage vast te stellen door de coördinator. Duidelijk is dat hierin een belangrijke taak ligt voor de coördinatoren om hieraan invulling te geven. HUISHOUDELIJK regelement Uitgangspunt voor het deelnemen aan de activiteiten zijn de regels zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het Lidmaatschap. e) De vereniging laat introducés toe tot de activiteiten, evenementen, etc. Introducés dienen vergezeld te worden door een lid. Het al dan niet toelaten van een introducé is de verantwoordelijkheid van de coördinator van de activiteit of de organisatoren van een evenement. De rechten van de leden mogen hierdoor niet worden beperkt. Deelname van een introducé kan alleen op incidentele basis, structurele deelname is niet toegestaan. Van een introducé kan een (extra) bijdrage worden verlangd. Deze (extra) bijdrage wordt door de coördinator of organisatoren, in overleg met het bestuur, vastgesteld. Activiteiten. a) Met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk I, artikel 5 van der Statuten kunnen leden deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, al dan niet kosteloos afhankelijk van aard en doel van de desbetreffende activiteiten.
Terug naar: Home
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
STATUTEN: Artikel 5. Activiteiten Om de hiervoor genoemde doeleinden te kunnen realiseren, zullen de volgende activiteiten worden georganiseerd/ontwikkeld: Bijeenkomsten, culturele, educatieve, entertainende en sportieve activiteiten, conferenties, concerten en welke andere activiteiten dan ook die kunnen bijdrage aan het bereiken van haar doeleinden. Voorgaande informatie uit beide stukken lijkt duidelijk te zijn. Deelname aan de activiteiten is voorbehouden aan de leden van de vereniging, en voor het belangrijkste deel geregeld in huishoudelijk regelement en statuten. Toch lijkt het noodzakelijk om meer helderheid te creëren, want we worden geconfronteerd met een meerdere situaties, te weten: 1: Introduce, wat is dat precies. Een introducé is een persoon die deel wil nemen aan een activiteit, het woord introducé zegt het al, hij of zij wordt vergezeld door een van onze leden. Als deze introduce iemand is die voor een bepaalde periode op bezoek is bij een lid, Is deze persoon een kennis van een lid die in Spanje woont, en kennis wil maken met de activiteiten dat is de betreffende persoon van harte welkom om 2 keer “proef te draaien”, daarna moet die persoon lid worden 2: Potentiele nieuwe leden Personen die zich, zonder enige tussenkomst van leden, dus niet als introduce, melden op de activiteit om mee te mogen doen. Deze potentiele nieuwe leden mogen dan twee keer proef meedraaien, en moet dan lid worden van de vereniging Om een te grote vrijblijvendheid te voorkomen, moeten deze “niet/nog niet leden een kleine bijdrage betalen aan de coördinator. De hoogte van deze bijdrage vast te stellen door de coördinator. Duidelijk is dat hierin een belangrijke taak ligt voor de coördinatoren om hieraan invulling te geven. HUISHOUDELIJK regelement Uitgangspunt voor het deelnemen aan de activiteiten zijn de regels zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het Lidmaatschap. e) De vereniging laat introducés toe tot de activiteiten, evenementen, etc. Introducés dienen vergezeld te worden door een lid. Het al dan niet toelaten van een introducé is de verantwoordelijkheid van de coördinator van de activiteit of de organisatoren van een evenement. De rechten van de leden mogen hierdoor niet worden beperkt. Deelname van een introducé kan alleen op incidentele basis, structurele deelname is niet toegestaan. Van een introducé kan een (extra) bijdrage worden verlangd. Deze (extra) bijdrage wordt door de coördinator of organisatoren, in overleg met het bestuur, vastgesteld. Activiteiten. a) Met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk I, artikel 5 van der Statuten kunnen leden deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, al dan niet kosteloos afhankelijk van aard en doel van de desbetreffende activiteiten.
Terug naar: Home
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
STATUTEN: Artikel 5. Activiteiten Om de hiervoor genoemde doeleinden te kunnen realiseren, zullen de volgende activiteiten worden georganiseerd/ontwikkeld: Bijeenkomsten, culturele, educatieve, entertainende en sportieve activiteiten, conferenties, concerten en welke andere activiteiten dan ook die kunnen bijdrage aan het bereiken van haar doeleinden. Voorgaande informatie uit beide stukken lijkt duidelijk te zijn. Deelname aan de activiteiten is voorbehouden aan de leden van de vereniging, en voor het belangrijkste deel geregeld in huishoudelijk regelement en statuten. Toch lijkt het noodzakelijk om meer helderheid te creëren, want we worden geconfronteerd met een meerdere situaties, te weten: 1: Introduce, wat is dat precies. Een introducé is een persoon die deel wil nemen aan een activiteit, het woord introducé zegt het al, hij of zij wordt vergezeld door een van onze leden. Als deze introduce iemand is die voor een bepaalde periode op bezoek is bij een lid, Is deze persoon een kennis van een lid die in Spanje woont, en kennis wil maken met de activiteiten dat is de betreffende persoon van harte welkom om 2 keer “proef te draaien”, daarna moet die persoon lid worden 2: Potentiele nieuwe leden Personen die zich, zonder enige tussenkomst van leden, dus niet als introduce, melden op de activiteit om mee te mogen doen. Deze potentiele nieuwe leden mogen dan twee keer proef meedraaien, en moet dan lid worden van de vereniging Om een te grote vrijblijvendheid te voorkomen, moeten deze “niet/nog niet leden een kleine bijdrage betalen aan de coördinator. De hoogte van deze bijdrage vast te stellen door de coördinator. Duidelijk is dat hierin een belangrijke taak ligt voor de coördinatoren om hieraan invulling te geven. HUISHOUDELIJK regelement Uitgangspunt voor het deelnemen aan de activiteiten zijn de regels zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het Lidmaatschap. e) De vereniging laat introducés toe tot de activiteiten, evenementen, etc. Introducés dienen vergezeld te worden door een lid. Het al dan niet toelaten van een introducé is de verantwoordelijkheid van de coördinator van de activiteit of de organisatoren van een evenement. De rechten van de leden mogen hierdoor niet worden beperkt. Deelname van een introducé kan alleen op incidentele basis, structurele deelname is niet toegestaan. Van een introducé kan een (extra) bijdrage worden verlangd. Deze (extra) bijdrage wordt door de coördinator of organisatoren, in overleg met het bestuur, vastgesteld. Activiteiten. a) Met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk I, artikel 5 van der Statuten kunnen leden deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, al dan niet kosteloos afhankelijk van aard en doel van de desbetreffende activiteiten.
Terug naar: Home